Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2018

nocnerozmowyokosmosie
Z perspektywy czasu mogę dać kobietom jedną, malutką sugestię. Mianowicie, przełamcie się i zacznijcie częściej używać taki zwrotów jak "Pierdol się", czy "Spierdalaj". To naprawdę bardzo w życiu pomaga.
— Tomasz Nawrocki
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajestemjeden jestemjeden
nocnerozmowyokosmosie
Bardzo często w zwykłej codzienności możesz dostrzec czy komuś na Tobie naprawdę zależy i czy to wszystko ma sens. Uczucie najczęściej leży w zwykłych chwilach, w gestach, przytuleniach czy uśmiechach. Dostrzeżesz je w prostych rozmowach i pytaniach. Bo choć z pozoru banalnym, to jednak niezwykle pięknym uczuciem jest posiadać przy swoim boku kogoś kto zainteresuje się i zapyta jak Ci minął dzień.

— Rafał Wicijowski

February 14 2018

nocnerozmowyokosmosie
Reposted frombluuu bluuu viamyrla myrla

February 10 2018

nocnerozmowyokosmosie
3999 d838 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaSkydelan Skydelan

February 08 2018

nocnerozmowyokosmosie
6939 9280
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSkydelan Skydelan
nocnerozmowyokosmosie
7600 a5d1
Reposted fromalekzandra alekzandra viaSkydelan Skydelan

February 07 2018

nocnerozmowyokosmosie
nocnerozmowyokosmosie
5298 1063
Reposted fromkarahippie karahippie viaSkydelan Skydelan
nocnerozmowyokosmosie
2280 1b7b
Reposted fromEtnigos Etnigos vianezavisan nezavisan
nocnerozmowyokosmosie
3008 22ea 500
nocnerozmowyokosmosie
- Lubisz samotność?
- Lubię, nie sprawia mi ona bólu. Nie należę do osób, które rozpaczliwie zabiegają o kontakt, szczególnie jeśli ma on być płytki i nic niewnoszący. Często ludzie uciekają w zgiełk, akcję, bo bliskie spotkanie z samym sobą wydaje się przerażające. Dla mnie weekend w domu to zero problemu. Można posiedzieć, posłuchać muzyki albo nic nie robić, być i się nie bać.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamyceline myceline
8694 8c04 500

oceanum-cessabit:

L I F E  ☮M A N T R A

Take care of yourself

Reposted fromSkydelan Skydelan viamyceline myceline
nocnerozmowyokosmosie
9652 d933

February 04 2018

nocnerozmowyokosmosie
Untitled
Reposted fromweightless weightless viaxannabelle xannabelle

February 03 2018

nocnerozmowyokosmosie
Lubiła prowokować intelektualnie. Od tego się zaczęło. Od słownych gier. Aluzyjek przemycanych zgrabnie w wypowiedziach. Lubię ten rodzaj igrania, to dotykanie siebie przez słowa... 
Reposted fromboro boro vianezavisan nezavisan
nocnerozmowyokosmosie
Mamihlapinatapai (język yaghan)- uczucie, moment, spojrzenie dzielone przez dwie osoby, z których każda chce zainicjować coś, czego obydwie pragną, ale żadna nie chce być tą, która zacznie.
— ładne słowa
Reposted fromavooid avooid viaxannabelle xannabelle

February 02 2018

9421 5e79
nocnerozmowyokosmosie
Mała, nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłaś się dla miłości, że zdarłaś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - on może ci tylko zazdrościć.
— "Listy do Małej"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viainvisibile invisibile
nocnerozmowyokosmosie
Są we mnie dwie kobiety. Jedna pragnie namiętności i przygód. Druga natomiast chce być niewolnicą rutyny, życia rodzinnego, drobnych spraw, które można zaplanować i wykonać. Zmagają się we mnie przykładna pani domu i prostytutka. Spotkanie tych dwóch kobiet w jednym ciele jest bardzo ryzykowną sprawą. Bo to współistnienie dwóch boskich energii, dwóch przeciwstawnych światów i może się zdarzyć, że jeden świat zniszczy drugi.
— D. Terakowska "Ono"
Reposted fromperseweracje perseweracje viainvisibile invisibile
nocnerozmowyokosmosie
0176 f94a
Reposted fromrisky risky viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl