Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2018

nocnerozmowyokosmosie
7344 20e0
Reposted fromEtnigos Etnigos vianaturalginger naturalginger

April 19 2018

4023 1d4e
Reposted fromturquoise turquoise vianotnow notnow

April 16 2018

nocnerozmowyokosmosie
7250 0a09 500
nocnerozmowyokosmosie
0963 3846
Reposted fromEtnigos Etnigos viaTonio Tonio
nocnerozmowyokosmosie
Ktoś z kim jesteś tak naprawdę mówi ci o swoich lękach. O swoich słabościach. Pokazuje swoje ja i nie boi się, że go zostawisz. Swoją drogą jeśli kiedykolwiek mężczyzna powie ci szczerze o swoich kompleksach to znaczy, że jest twój. Że go masz. Że ci ufa. Że wierzy w was.
— Piotr C.
Reposted fromlittlefool littlefool vianezavisan nezavisan
nocnerozmowyokosmosie
0114 6a41
Reposted fromEtnigos Etnigos vianezavisan nezavisan
nocnerozmowyokosmosie
5764 d0c0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianezavisan nezavisan
nocnerozmowyokosmosie
8304 aadb

April 15 2018

nocnerozmowyokosmosie
nocnerozmowyokosmosie
Ja potrzebuję faceta, który da mi szansę być kochającą, czułą, delikatną, odsłoniętą, odkrytą ze wszystkimi swoimi słabościami, i nie wykorzysta tego.
— potrzebuję
Reposted fromchocoway chocoway vianotnow notnow
nocnerozmowyokosmosie
4642 b8aa 500
Reposted fromMadristas Madristas viaTonio Tonio
nocnerozmowyokosmosie
1665 85ee
Reposted fromseaweed seaweed viaTonio Tonio
nocnerozmowyokosmosie
3885 9d30 500
Reposted fromPoranny Poranny vianezavisan nezavisan
nocnerozmowyokosmosie
6678 e37a
Reposted fromkarahippie karahippie vianotnow notnow
1617 77cd 500
Reposted fromviirus viirus viajasminnie jasminnie
nocnerozmowyokosmosie
0502 8cf3
Reposted fromdunkellicht dunkellicht vianoelle noelle
3413 1e36
Reposted fromfakinszit fakinszit viairbjarbirb irbjarbirb
nocnerozmowyokosmosie
6678 e37a
Reposted fromkarahippie karahippie
nocnerozmowyokosmosie
6681 e903
Reposted fromkarahippie karahippie

April 14 2018

nocnerozmowyokosmosie
Pomyśl jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakatastrofo katastrofo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl