Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2017

nocnerozmowyokosmosie
4084 7c1f 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaseleneskin seleneskin
nocnerozmowyokosmosie
5974 e88d 500
Reposted fromPoranny Poranny viadivi divi

September 19 2017

nocnerozmowyokosmosie
9873 ea9d
Reposted fromwazelina wazelina viaLaColie LaColie
6356 bba2
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viasoadysta soadysta
7549 1724 500
Reposted fromdivi divi
7528 1069
Reposted fromdivi divi
nocnerozmowyokosmosie
Czasem chcesz uciec od świata, czasem chcesz uciec od siebie.
— Harlan Coben – Ostatni szczegół
nocnerozmowyokosmosie
Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale ktòra chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy : prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. Kto ma potrzeby, domaga się dopełnienia i kończy na używaniu partnera dla swoich korzyści, dla zaspokojenia własnego egoizmu.
Reposted fromsaphirka saphirka viafoodforsoul foodforsoul
nocnerozmowyokosmosie
0618 a6dc
Reposted frommisza misza viaiamsuperwoman iamsuperwoman
8035 bce2
Reposted fromamatore amatore viaTonio Tonio
nocnerozmowyokosmosie
6689 3e80
Reposted fromveez veez viaTonio Tonio
0664 9e58 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viamyceline myceline
nocnerozmowyokosmosie
6352 fe94 500
Reposted fromnoicoztego noicoztego viaschwarzerwolf schwarzerwolf
Quotes
Reposted fromweheartit weheartit viaschwarzerwolf schwarzerwolf
nocnerozmowyokosmosie
Najlepsze chwile podczas czytania to te, gdy trafiasz na coś - myśl, uczucie, punkt widzenia - o czym myślałeś, że jest wyjątkowe, szczególne tobie i tylko tobie znane. I oto jest, opisane przez kogoś innego, osobę, której nigdy nie poznałeś, być może kogoś, kto od dawna nie żyje. To jest tak, jakby nagle wyłoniła się czyjaś dłoń i pochwyciła twoją.
— Alan Bennett
7840 466a 500

undr:

Fred den Ouden. Kissing goodbye. Amsterdam. 1967

September 18 2017

5969 e13f 500
Reposted fromursulaundressed ursulaundressed viapiehus piehus
nocnerozmowyokosmosie
6897 4000
Reposted fromnutt nutt viapiehus piehus
9957 cb9b
Reposted frombrumous brumous viapiehus piehus
nocnerozmowyokosmosie
8480 45e9
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk viadivi divi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl