Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2017

nocnerozmowyokosmosie
Ze wszystkich sił we wszechświecie, najtrudniej jest przezwyciężyć siłę przyzwyczajenia. Siła przyciągania to przy niej pryszcz.
— Terry Pratchett
Reposted fromchujawa chujawa viapiehus piehus
nocnerozmowyokosmosie
“Zdarzyłem się Tobie. Ludzie czasem zdarzają się sobie. Oszukujemy się, że mamy nad tym władzę. To nieprawda. Zdarzamy się sobie. Tak. Zdarzyłaś się mi.
I boję się, że możesz zdarzyć się komuś innemu.
— Robert K. Bloom
Reposted frombeatkazz beatkazz viaelusive elusive
nocnerozmowyokosmosie
5307 88c8 500
Reposted fromverronique verronique viadrozdzi drozdzi
nocnerozmowyokosmosie
Myślę, że większość ludzi po prostu potrzebuje złudzeń tak samo jak powietrza do oddychania. Życiowy realizm jest ciężarem nie do udźwignięcia.
— Woody Allen.
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viabanshe banshe
nocnerozmowyokosmosie
Zazdrość to jeden z objawów niewiary w samego siebie.
Reposted fromchocoway chocoway viabanshe banshe
nocnerozmowyokosmosie
nocnerozmowyokosmosie
Wie pan, wszystko jedno, czy się ma przed sobą sto lat, rok czy tydzień, zawsze się ma przed sobą wszystko.
— Jerzy Pilch ("Ulica Filarecka" [w:] "Bezpowrotnie utracona leworęczność")
Reposted fromdurmik durmik viabad-bat-emergency bad-bat-emergency
nocnerozmowyokosmosie
nocnerozmowyokosmosie
8768 a991 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viapiehus piehus
nocnerozmowyokosmosie

Wytrzymać tydzień
wytrzymać rok
wytrzymać trzydzieści a potem siedemdziesiąt lat

Ale były lata których nikt nie liczył
królewskie
kiedy bawiliśmy się pod starymi dębami
i wieczność była przy nas

— Julia Hartwig
Reposted from21gramow 21gramow viapiehus piehus
nocnerozmowyokosmosie
6383 1d67 500
nocnerozmowyokosmosie
7516 850c
3220 594e
Reposted frommakswilczur makswilczur viablackberry21 blackberry21
nocnerozmowyokosmosie
Ale puste wieczory, podczas których teoretycznie może zdarzyć się wszystko, a nigdy nic się nie zdarza, są nie do zniesienia.
— Jerzy Pilch
Reposted frompasazerka pasazerka viaserplesniowy serplesniowy
nocnerozmowyokosmosie
6827 29c6
Reposted fromserplesniowy serplesniowy
nocnerozmowyokosmosie
6824 b618
Reposted fromserplesniowy serplesniowy
nocnerozmowyokosmosie
4045 e2ec
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianotnow notnow
nocnerozmowyokosmosie
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viawhatkatefeel whatkatefeel
nocnerozmowyokosmosie
4889 a04b 500
*_*
Reposted fromDietz Dietz vialittlewhitelies littlewhitelies

July 22 2017

nocnerozmowyokosmosie

Dręczy mnie tęsknota do prawdziwej miłości, której nie znam.


Reposted fromoutoflove outoflove viakedavra kedavra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl