Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 23 2017

nocnerozmowyokosmosie
Chce Cię pomiędzy szóstym drinkiem nocą  a pierwszą kawą rano .
— zostań.
Reposted fromzenibyja zenibyja via12czerwca 12czerwca
nocnerozmowyokosmosie
Chcesz pięknego życia? To zacznij od nowa, i od nowa, i od nowa aż dostaniesz to o co chodzi. Rób to, czego najczęściej się boisz, a ludzie boją się dwóch rzeczy: zaczynania nowego i kończenia starego. Lawirują pomiędzy nimi, bo może samo wyjdzie. Zwykle nie wychodzi.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabanshe banshe
nocnerozmowyokosmosie
Czasami musisz przejść przez piekło, aby znaleźć swoje niebo.
— Rachel Van Dyken – Ruin
Reposted fromSkydelan Skydelan viabanshe banshe
nocnerozmowyokosmosie
Good morning!
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viabanshe banshe
9699 7486 500

gholdust:

unvirese:

-

ig/ffsmalak x
Reposted fromtosiaa tosiaa viabanshe banshe
0533 068d 500
Reposted fromGirl-Frankenstein Girl-Frankenstein viawiks wiks
6106 688a
Reposted fromtastefullyoffensive tastefullyoffensive viadivi divi
nocnerozmowyokosmosie
9684 c2c3
Reposted fromnazarena nazarena viadivi divi
nocnerozmowyokosmosie
7316 72e9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianezavisan nezavisan
nocnerozmowyokosmosie
5687 bd9c 500
Reposted fromrozalka rozalka vianezavisan nezavisan
nocnerozmowyokosmosie
nocnerozmowyokosmosie
3583 d45c 500
Reposted fromalternativestyle alternativestyle viadivi divi
nocnerozmowyokosmosie
Lepiej przeprosić raz za dużo niż raz za mało.
Reposted fromawakened awakened vianaturalginger naturalginger
nocnerozmowyokosmosie
Ale powiedz, co byś czuł jakby miał mnie ktoś inny ?

November 21 2017

9482 3d8b
Reposted fromamatore amatore viabanitka banitka
nocnerozmowyokosmosie

Mam ochotę na papierosa, wino i dach w ciepłą, letnią noc.

— books
Reposted fromraconteur raconteur viapassionative passionative
nocnerozmowyokosmosie
4117 2cd2
nocnerozmowyokosmosie
0649 71b9
nocnerozmowyokosmosie
Najgorzej jest nie nadawać się do związku, a jednocześnie mieć w sobie gigantyczne pokłady miłości.
Reposted frompanickiller panickiller viajobi jobi
5253 b25a 500
Reposted fromamatore amatore vianezavisan nezavisan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl